Giornata dell’accoglienza!!!

Giornata dell’accoglienza della scorsa settimana! Sperlonga Gaeta